459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Rakovina, nádor kostí

Popis rakoviny kostí

Fyziologie (jak to má fungovat)

Opěrný a pohybový aparát nám umožňuje pohybovat se vstříc našim cílům. Kosti drží tělo pohromadě, ukrývá se v nich kostní dřeň utvářející naši krev a tvořící zásoby vápníku.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Příčina a mechanizmus rakoviny je chyba v genetické informaci (DNA) buňky v našem těle, která nebyla usmrcena imunitním systémem. Tato buňka nereaguje na pokyny našeho těla, z okolí přijímá živiny a nekontrolovatelně se dělí – propuká rakovina, nádorový růst.

Nádorové bujení v kostech může být benigní (nezhoubné), které svým růstem „pouze“ utlačuje zdravou část kosti, nebo může být nádorové bujení maligní (zhoubné), které agresivně poškozuje své okolí a může se i šířit krví a zakládat nová nádorová ložiska kdekoliv v těle.

Přesná příčina rakoviny kostí zatím není známa. Zajímavý je i fakt, že postihuje častěji populaci mladou a ve středních letech.

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Nádorové onemocnění předznamenávají či doprovázejí celotělové projevy: únava, noční pocení, dlouhodobě zvýšená teplota, nechutenství, popřípadě ztráta hmotnosti.

Rakovina kostí nemusí mít žádné další projevy, nebo se může objevit bolest kostí přetrvávající i v noci, otoky, častější zlomeniny.

Komplikace

  • rakovinné onemocnění se může rozšířit (metastazovat) do plic.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní medicína umožňuje v případě nádoru kostí operativní odstranění nádoru, ozařování, popřípadě chemoterapii (cytostatika).

(Informační zdroje stránky)